KONSULTATION

Tillsammans med legitimerad sjuksköterska och certifierad Botox och filler behandlare Fabian Paunovic går man igenom vilka områden du vill förändra eller förbättra. 

Helt enkelt vad dina önskemål som kund är!


Vi börjar med att tillsammans gå igenom en Hälsodeklaration för att säkerställa att tänkt behandling är genomförbar utifrån ditt hälsotillstånd.
Sedan går vi igenom vad och hur man kan göra men även vilka resultat du kan förvänta dig av behandlingen. 


Vi går igenom eventuella risker/biverkningar för tänkt behandling, och vilket/vilka preparat eller behandlingsalternativ som är lämpligast för just dig. 

Certifierad botox och filler behandlare